Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.

Fundacja Maciusia€ pomaga najbardziej potrzebują…cym dzieciom.

Serdecznie witamy na stronach Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „€žMaciuś›”€.

W naszym kraju tysiące dzieci głodnych, niepeł‚nosprawnych i osieroconych potrzebuje pomocy. Razem uratujemy dzieci, które cierpią… z gł‚odu, nędzy, choroby i samotnoś›ci! Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „€žMaciuś”€ powstał‚a, aby nieść‡ ulgę™ w cierpieniu tym, któłrzy tej pomocy najbardziej potrzebują…: najmniejszym i najbardziej bezbronnym istotom. Każde dziecko ma prawo do normalnego życia. Wspomnieniem dzieciń„stwa nie może być‡ głód, cierpienie i samotność‡. Ty także możesz pomóc! Już teraz! Zobacz jakie to proste!

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
        i radosnych Świąt Bożego Narodzenia       oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami
za dotychczasową pomoc składają:

   Zarząd, Pracownicy i Wolontariusze Fundacji

Nasz Adres:

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „€žMaciuś”€
ul. I Armii Wojska Polskiego 28
81-383 Gdynia
tel./fax.: +48 58 620 42 15
e-mail: info@pfpd.org

Nr konta: 83 1240 5400 1111 0000 4918 0350

Biuro Fundacji jest czynne w poniedział‚ki i środy w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz czwartki w godzinach od 9:00 do 12:00


KRS: 0000251770
REGON: 220195996
NIP: 5862171392

[do góry]