Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Archiwum z lut, 2014

Ruszył‚a kolejna edycja projektu dofinansowywania posił‚ków w szkoł‚ach „€žDobry jak chleb”

12 lut 2014

O dofinansowanie posił‚ków przez Polską… Fundację™ Pomocy Dzieciom „€žMaciuś”€ mogą… ubiegać‡ się™ tym razem szkoł‚y podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze wzglę™du na trudną… sytuację™ materialną… powinny otrzymywać bezpł‚atne posił‚ki. Instytucje chcą…ce wystą…pić‡ o ś›rodki na dożywianie dzieci mogą to uczynić‡ tylko za pomocą… wniosku, który można pobrać‡ tutaj. Formularze […]