Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Archiwum z paź, 2014

Do biura Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „€žMaciuś”€ docierają… kolejne wzruszają…ce podzię™kowania

2 paź 2014

„Do biura Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „€žMaciuś”€ docierają… kolejne wzruszają…ce podzię™kowania od nauczycieli oraz rodziców dzieci, którym do tej pory udał‚o się™ nam pomóc. Utwierdza to nas w przekonaniu, że taka dział‚alność‡ jest potrzebna. Mamy świadomość‡, że to dzię™ki takim osobom jak Pań„stwo możemy skutecznie nieść‡ pomoc gł‚odnym i niedożywionym dzieciom w Polsce. Bardzo DZIĘKUJEMY […]