Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Archiwum z lut, 2015

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posił‚ków w szkoł‚ach „Dobry jak chleb”

10 lut 2015

O dofinansowanie posił‚ków przez Polską… Fundację™ Pomocy Dzieciom „Maciuś”€ mogą… ubiegać‡ się™ tym razem szkoł‚y podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną… sytuację™ materialną… powinny otrzymywać‡ bezpłatne posił‚ki. Instytucje chcą…ce wystąpić‡ o ś›rodki na dożywianie dzieci mogą… to uczynić tylko za pomocą… wniosku, który można pobrać‡ tutaj. Formularze […]