Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Skazani na ubĂłstwo?

Jednym z wydarzeń wpisujących się w tegoroczne obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym jest konferencja „Skazani na ubóstwo?”, która odbędzie się 8 października 2010 r. w Senacie. Jej organizatorami i inicjatorami są: Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, Caritas Polska i Katolicki Uniwersytet Lubelski, a patronatem objął ją sam Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Apb. Józef Michalik, który również weźmie udział w obradach.

Inni waĹźni uczestnicy konferencji to przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści oraz reprezentanci: organizacji pozarządowych, Caritas z Europy, prawosławnego ośrodka miłosierdzia „Eleos”, Kościoła katolickiego, diakonii Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Kościoła ewangelicko-reformowanego.

Pierwsza część konferencji będzie dotyczyła  obszarów biedy. Prof. Zofia Kawczyńska Butrym wypowie się na temat rodzajów biedy i ich przyczyn, natomiast prof. Brunon Hołyst przedstawi wielowymiarowe skutki ubóstwa. Prelegenci nie tylko przedstawią przyczyny biedy i jej skutki ale też będą się zastanawiać nad skutecznymi formami walki z ubóstwem.

Kapitał zapobiegający ubóstwu to tematyka drugiej części konferencji. Prelekcję o zasobach państwa wygłosi Jarosław Duda – sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Natomiast przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: prof. Stanisław Wójcik, ks dr Leon Szot, ks. Prof. Mirosław Kalinowski oraz prof. Iwona Niewiadomska będą mówić o zasobach społeczności lokalnych, Kościoła, rodzinnych i podmiotowych.

Jednym z ostatnich punktów programu będzie prezentacja publikacji „Skazani na wykluczenie?” autorstwa prof. Iwony Niewiadomskiej, dr Joanny Chwaszcz i prof. Mirosława Kalinowskiego.

Uczestnictwo w konferencji można zgłaszać do 5 października 2010 r.
(e-mail: konferencja@nw.senat.gov.pl, tel. 22 694 91 80).
Źródła:
http://www.kul.pl/europejski-rok-walki-z-ubostwem-i-wykluczeniem-spolecznym,art_25431.html

http://www.senat.gov.pl/k7/agenda/seminar/101008.htm

http://jmichalik.episkopat.pl/wydarzenia/3201.1,O_walce_z_ubostwem_i_wykluczeniem_spolecznym_zapowiedz.html

Zobacz inne wpisy z tej kategorii: Informacje od Fundacji

Komentarze wyłączono.