Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Najczęściej zadawane pytania na temat Fundacji:

Czym zajmuje się Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”?

Jaki jest status prawny organizacji?

Jakie projekty realizuje Fundacja?

Czy mogę otrzymywać regularnie do domu informacje o działalności Fundacji?

Skąd Fundacja miała mój adres?

Czy trzeba płacić za przekazane w liście upominki?

Czy nie lepiej, aby pieniądze wydane na list zainwestować w pomoc dzieciom?

Czy mogę darowiznę na rzecz Fundacji odliczyć od podatku?

Czy Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” można przekazywać artykuły spożywcze?

Dlaczego numer konta zawarty w liście jest inny niż numer podany na stronie internetowej?

Jak Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” rozlicza się z pozyskiwanych pieniędzy?

Czy można wpłacić 2 zł?

W jakim banku znajduje się rachunek Fundacji?

W jakim celu powstała Fundacja?

Odpowiedzi:

Czym zajmuje się Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”?

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” powstała aby skutecznie nieść pomoc głodnym, biednym oraz niepełnosprawnym dzieciom w Polsce.

Jednym z najważniejszych celów Fundacji jest zapewnienie jak największej liczbie biednych dzieci w naszym kraju przynajmniej jednego ciepłego posiłku dziennie. Dla najbardziej potrzebujących przygotowujemy paczki z ciepłą odzieżą, przyborami szkolnymi i książkami. Chcemy pomagać także tym, które są niepełnosprawne i osierocone, aby ich życie nie było trudniejsze od życia ich zdrowych rówieśników. Bieda i głód nie mogą zniszczyć dzieciństwa tysiącom polskich dzieci.

[do góry]

Jaki jest status prawny organizacji?

Jesteśmy Fundacją zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251770 prowadzącą działaność pożytku publicznego.

PFPD „Maciuś” otrzymała numer REGON 220195996 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 586-21-71-392.

[do góry]

Jakie projekty realizuje Fundacja?

Pomoc dzieciom głodnym i niedożywionym.

Tysiące dzieci w Polsce cierpi z głodu i niedożywienia. Dlatego zbieramy pieniądze na dofinansowanie ciepłych posiłków dla dzieci, które żyją w bardzo biednych rodzinach. Dla takich dzieci na święta przygotowujemy paczki żywnościowe oraz kilka razy w roku paczki z odzieżą, szczególnie przed zimą. Na dzień dziecka przygotowujemy dla dzieci także drobne upominki i słodycze.

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

Prowadzimy projekt dofinansowania zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci chorych, niepełnosprawnych i upośledzonych. Są to zajęcia z końmi (hipoterapia) a w przyszłości także ze specjalnie wyszkolonymi psami (dogoterapia). Zajęcia są prowadzone przez specjalnie przygotowanych terapeutów.

Pomoc sierotom.

W niedalekiej przyszłości chcemy nieść pomoc rzeczową oraz finansową dla dzieci z domów dziecka. Dla dzieci, które nie mają rodziców, dzieciństwo to bardzo trudny okres w życiu. Szczególnie im chcemy pomagać w usamodzielnieniu się, zdobyciu dobrego wykształcenia i dobrych zawodów.

[do góry]

Czy mogę otrzymywać regularnie do domu informacje o działalności Fundacji?

Regularnie wysyłamy takie informacje do osób, które udzielają wsparcia naszej organizacji. Na naszej stronie www.pfpd.org staramy się na bieżąco przekazywać informacje o działalności naszej Fundacji.

[do góry]

Skąd Fundacja miała mój adres?

Informacje o źródle adresu zawsze znajdują się na przesłanym dowodzie wpłaty. Dane adresowe do wysyłki są pozyskiwane przez naszą Fundację od legalnie działających firm, które są właścicielami zarejestrowanych baz adresowych. Są to oficjalne źródła i otrzymaliśmy informację, że osoby znajdujące się w tych bazach wyraziły zgodę na przetwarzanie danych. Każdy ma prawo zażądać zaprzestania ich przetwarzania.

[do góry]

Czy trzeba płacić za przekazane w liście upominki?

To jest drobny upominek od nas, aby pamiętali Państwo o naszej Fundacji i o dzieciach, którymi się opiekujemy. Nie trzeba za niego płacić. Będziemy wdzięczni za każdą dowolną kwotę wpłaconą na rzecz pomocy dzieciom.

[do góry]

Czy nie lepiej, aby pieniądze wydane na list zainwestować w pomoc dzieciom?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak poważny jest w Polsce problem głodu i niedożywienia dzieci w Polsce. Naszym celem statutowym jest między innymi edukowanie i uwrażliwianie społeczeństwa na problemy dzieci i młodzieży. Czynimy to pisząc listy. Chcemy także nieść pomoc kolejnym głodnym i chorym dzieciom, dlatego zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli, aby zechcieli nam pomóc. Każda, nawet drobna darowizna przekazana na rzecz naszej Fundacji, pozwala pomagać właśnie tym dzieciom, które tej pomocy najbardziej potrzebują.

[do góry]

Czy mogę darowiznę na rzecz Fundacji odliczyć od podatku?

Tak, istnieje możliwość odliczenia darowizny przekazanej na rzecz naszej organizacji od podstawy opodatkowania.

Zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) istnieje możliwość odliczenia darowizny od podatku dochodowego.

Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) istnieje możliwość odliczenia darowizny od podatku dochodowego.

[do góry]

Czy Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” można przekazywać artykuły spożywcze?

Nie, ponieważ nasza Fundacja nie dysponuje odpowiednim zapleczem, w którym może być przechowywana żywność.

[do góry]

Dlaczego numer konta zawarty w liście jest inny niż numer podany na stronie internetowej?

Do akcji wysyłkowej obecnie realizowanej zostało stworzone specjalne, odrębne konto, aby wszystkie pieniądze były czytelnie rozliczane. W celu obniżenia kosztów księgowania wpłat dla każdego Darczyńcy zostało utworzone odrębne subkonto bankowe, na które może dokonywać wpłat.

[do góry]

Jak Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” rozlicza się z pozyskiwanych pieniędzy?

Staramy się, aby wszystkie przychody oraz wydatki były transparentne. Dlatego całą księgowość prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe. Dla każdego Darczyńcy uruchamiamy odrębne subkonto bankowe. Pozwala to czytelnie prowadzić księgi Fundacji a jednocześnie obniżyć koszty księgowości. Fundacja składa także roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz do właściwego Ministra sprawującego nadzór nad organizacją. Ze sprawozdaniem z działalności Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” w roku 2013 można się zapoznać tutaj (plik pdf) lub w siedzibie Fundacji.

[do góry]

Czy można wpłacić 2 zł?

Tak. Zawsze liczy się każda złotówka.

[do góry]

W jakim banku znajduje się rachunek Fundacji?

Rachunek Fundacji jest prowadzony przez Bank Pekao SA w Gdańsku.

[do góry]

Czy od Fundacji można uzyskać adresy rodzin, które potrzebują pomocy?

W związku z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz w trosce o naszych podopiecznych Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” nie upublicznia danych adresowych rodzin, które otrzymują pomoc lub też znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

[do góry]

W jakim celu powstała Fundacja?

Jednym z najważniejszych celów Fundacji jest zapewnienie jak największej liczbie biednych dzieci w naszym kraju przynajmniej jednego ciepłego posiłku dziennie. Dla najbardziej potrzebujących przygotowujemy paczki z ciepłą odzieżą, przyborami szkolnymi i książkami. Chcemy pomagać także tym, które są niepełnosprawne i osierocone, aby ich życie nie było trudniejsze od życia ich zdrowych rówieśników. Bieda i głód nie mogą zniszczyć dzieciństwa tysiącom polskich dzieci.

Obowiązkiem naszego serca jest niesienie pomocy biednym i chorym dzieciom. Nie możemy ich zawieść!

[do góry]

Nasz Adres:

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”

ul. I Armii Wojska Polskiego 28

81-383 Gdynia

tel./fax.: +48 58 620 42 15

e-mail: info@pfpd.org

Biuro Fundacji jest czynne w poniedziałki i środy w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz czwartki w godzinach od 9:00 do 12:00.

KRS: 0000251770

REGON: 220195996

NIP: 5862171392

[do góry]