Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Zasady przyznawania dofinansowania na dożywianie dzieci w szkołach
w ramach projektu „Dobry jak chleb” realizowanego przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja z całej Polski.

2. PFPD „Maciuś” podejmuje decyzję o dofinansowaniu na podstawie kompletnego wniosku złożonego przez szkołę (przesłanego do biura Fundacji: ul. I Armii Wojska Polskiego w Gdyni 81-383) w terminie do 11.03.2009 r. włącznie.

3. Decyzję o przyznaniu dofinansowania szkole i jego wysokości podejmuje zarząd Fundacji.
4. Wpływ na decyzję o przyznaniu dofinansowania mają następujące czynniki:
a. wielkość gminy, w której jest położona szkoła
b. sytuacja ekonomiczno-społeczna gminy
c. ilość dzieci wymagająca dożywiania
d. wielkość szkoły
e. ilość środków posiadanych przez Fundację.

5. Szkoła zostanie poinformowana o przyznaniu dofinansowania przez Fundację telefonicznie do dnia 25.03.2009 r.

6. Dofinansowanie może być przeznaczone przez szkołę jedynie na udokumentowany zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków dla dzieci.

7. Dofinansowanie może zostać przekazane tylko na postawie umowy, określającej między innymi zasady rozliczenia dofinansowania, podpisanej między szkołą a Fundacją.

8. Zarówno szkoły, które we wcześniejszych edycjach projektu „Dobry jak chleb” otrzymały dofinansowanie jak i te, które dofinansowania nie otrzymały, mogą ubiegać się o dofinansowanie w następnych edycjach projektu, po złożeniu kolejnej aplikacji.

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek lub przejdź do informacji o projekcie na stronie Aktualności.