Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.

Wyniki wiosennej edycji 2015 projektu “Dobry jak chleb”

16.03.2015

Uprzejmie informujemy, że w ramach wiosennej edycji projektu „Dobry jak chleb” prowadzonego przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”, dofinansowanie posiłków dla dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny korzystać z bezpłatnych posiłków, otrzymały następujące placówki:

edycja wiosenna 2015

W sumie przyznano wyżej wymienionym placówkom dofinansowanie w kwocie: 151.600 zł., dzięki któremu zostanie przygotowanych 77.303 posiłków. Średnia cena jednego posiłku, dla którego przyznano dofinansowanie wynosi dla śniadania 1,72 PLN, dla obiadu 2,60 PLN, dla podwieczorku 1,75 PLN

O kolejnych terminach przyjmowania aplikacji będziemy starali się informować przez środki masowego przekazu oraz na stronie internetowej naszej Fundacji www.pfpd.org

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom PFPD „Maciuś”, bez których pomocy wspieranie głodnych i niedożywionych dzieci byłoby niemożliwe!

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

10.02.2015

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

Instytucje chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić tylko za pomocą wniosku, który można pobrać tutaj. Formularze można uzyskać także mailowo lub w siedzibie Fundacji.

Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 04.03.2015 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku), zawierający:
- szczegółowe dane adresowe szkoły i informacje o dotychczasowym dożywianiu
- informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się o dofinansowanie posiłków.

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 04.03.2015 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Fundacji).

Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypełnienie i złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Ogólne zasady przyznawania dofinansowania znajdują się tutaj.

O przyznaniu dofinansowania szkoły zostaną poinformowane telefonicznie przez PFPD „Maciuś” do 12.03.2015 r.

Podziękowania

07.01.2015

Przed Świętami Bożego Narodzenia Fundacja odwiedziła wszystkie wielodzietne rodziny będące pod jej stałą opieką. Oprócz paczek żywnościowych, Fundacja przekazała dzieciom paczki ze słodyczami i zabawkami w tym grami edukacyjnymi.
To właśnie dzięki takim ludziom jak Państwo możemy skutecznie nieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. W imieniu naszych podopiecznych z całego serca Państwu dziękujemy!

paczki

paczki1

Archiwum aktualnosci