Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

10.02.2015

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

Instytucje chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić tylko za pomocą wniosku, który można pobrać tutaj. Formularze można uzyskać także mailowo lub w siedzibie Fundacji.

Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 04.03.2015 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku), zawierający:
- szczegółowe dane adresowe szkoły i informacje o dotychczasowym dożywianiu
- informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się o dofinansowanie posiłków.

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 04.03.2015 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Fundacji).

Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypełnienie i złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Ogólne zasady przyznawania dofinansowania znajdują się tutaj.

O przyznaniu dofinansowania szkoły zostaną poinformowane telefonicznie przez PFPD „Maciuś” do 12.03.2015 r.

Podziękowania

07.01.2015

Przed Świętami Bożego Narodzenia Fundacja odwiedziła wszystkie wielodzietne rodziny będące pod jej stałą opieką. Oprócz paczek żywnościowych, Fundacja przekazała dzieciom paczki ze słodyczami i zabawkami w tym grami edukacyjnymi.
To właśnie dzięki takim ludziom jak Państwo możemy skutecznie nieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. W imieniu naszych podopiecznych z całego serca Państwu dziękujemy!

paczki

paczki1

Życzenia Świąteczne

24.12.2014

Zdrowych i spokojnych, pełnych
serdecznej atmosfery
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia, pomyślności
i sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku

Życzą:

Zarząd, Pracownicy i Wolontariusze Fundacji

Archiwum aktualnosci