Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.

Do biura Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” docierają kolejne wzruszające podziękowania

02.10.2014

“Do biura Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” docierają kolejne wzruszające podziękowania od nauczycieli oraz rodziców dzieci, którym do tej pory udało się nam pomóc. Utwierdza to nas w przekonaniu, że taka działalność jest potrzebna. Mamy świadomość, że to dzięki takim osobom jak Państwo możemy skutecznie nieść pomoc głodnym i niedożywionym dzieciom w Polsce. Bardzo DZIĘKUJEMY za każdy gest i każdą złotówkę przekazaną na rzecz potrzebujących dzieci!”

Wyniki wiosennej edycji projektu “Dobry jak chleb”

12.03.2014

Uprzejmie informujemy, że w ramach jesiennej edycji projektu „Dobry jak chleb” prowadzonego przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”, dofinansowanie posiłków dla dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny korzystać z bezpłatnych posiłków, otrzymały następujące placówki:

wiosna 2014

W sumie przyznano wyżej wymienionym placówkom dofinansowanie w kwocie: 186.600 zł., dzięki któremu zostanie przygotowanych 82.616 posiłków. Średnia cena jednego posiłku, dla którego przyznano dofinansowanie wynosi dla śniadania 1,87 PLN, dla obiadu 3,28 PLN, dla podwieczorku 1,30 PLN, dla kolacji 1,75 PLN.

O kolejnych terminach przyjmowania aplikacji będziemy starali się informować przez środki masowego przekazu oraz na stronie internetowej naszej Fundacji www.pfpd.org.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom PFPD „Maciuś”, bez których pomocy wspieranie głodnych i niedożywionych dzieci byłoby niemożliwe!

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

12.02.2014

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

Instytucje chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić tylko za pomocą wniosku, który można pobrać tutaj. Formularze można uzyskać także mailowo lub w siedzibie Fundacji.

Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 05.03.2014 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku), zawierający:
- szczegółowe dane adresowe szkoły i informacje o dotychczasowym dożywianiu
- informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się o dofinansowanie posiłków.

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 05.03.2014 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Fundacji).

Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypełnienie i złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Ogólne zasady przyznawania dofinansowania znajdują się tutaj.

O przyznaniu dofinansowania szkoły zostaną poinformowane telefonicznie przez PFPD „Maciuś” do 14.03.2014 r.

Archiwum aktualnosci