Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Archiwum z mar, 2014

Wyniki wiosennej edycji projektu „€œDobry jak chleb”€

12 mar 2014

Uprzejmie informujemy, że w ramach jesiennej edycji projektu „€žDobry jak chleb”€ prowadzonego przez Polską… Fundację™ Pomocy Dzieciom „Maciuś”, dofinansowanie posił‚ków dla dzieci, które ze względu na trudną… sytuację™ materialną… powinny korzystać‡ z bezpł‚atnych posiłków, otrzymał‚y nastę™pują…ce placówki: W sumie przyznano wyżej wymienionym placówkom dofinansowanie w kwocie: 186.600 zł‚., dzię™ki któremu zostanie przygotowanych 82.616 posił‚ków. Śšrednia […]