Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Archiwum z sty, 2015

Podzię™kowania

7 sty 2015

Przed Śšwię™tami Bożego Narodzenia Fundacja odwiedził‚a wszystkie wielodzietne rodziny będą…ce pod jej stałą… opieką…. Oprócz paczek żywnoś›ciowych, Fundacja przekazał‚a dzieciom paczki ze sł‚odyczami i zabawkami w tym grami edukacyjnymi. To wł‚aś›nie dzię™ki takim ludziom jak Pań„stwo możemy skutecznie nieść‡ pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują…. W imieniu naszych podopiecznych z cał‚ego serca Pań„stwu dzię™kujemy!