Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posił‚ków w szkoł‚ach „Dobry jak chleb”

O dofinansowanie posił‚ków przez Polską… Fundację™ Pomocy Dzieciom „Maciuś”€ mogą… ubiegać‡ się™ tym razem szkoł‚y podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną… sytuację™ materialną… powinny otrzymywać‡ bezpłatne posił‚ki.

Instytucje chcą…ce wystąpić‡ o ś›rodki na dożywianie dzieci mogą… to uczynić tylko za pomocą… wniosku, który można pobrać‡ tutaj. Formularze można uzyskać‡ także mailowo lub w siedzibie Fundacji.

Podstawą… otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś”€ jest wł‚aś›ciwie wypeł‚niony formularz wniosku, zł‚ożony w siedzibie Fundacji do dnia 04.03.2015 r. (decyduje data wpł‚ynię™cia wniosku), zawierają…cy:
– szczegół‚owe dane adresowe szkoł‚y i informacje o dotychczasowym dożywianiu
– informację™ z lokalnego OPS potwierdzają…cą… dane zawarte we wniosku dotyczą…ce sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których szkoł‚a ubiega się o dofinansowanie posił‚ków.

Wnioski należy przesył‚ać‡ na adres biura PFPD „€žMaciuś”€ 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 04.03.2015 roku (decyduje data wpł‚ynię™cia wniosku do Fundacji).

Pomoc w sprawach związanych z prawidł‚owym wypeł‚nieniem wniosku można uzyskać‡ telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypeł‚nienie i zł‚ożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Ogólne zasady przyznawania dofinansowania znajduję… się™ tutaj.

O przyznaniu dofinansowania szkoł‚y zostaną… poinformowane telefonicznie przez PFPD „€žMaciuś”€ do 12.03.2015 r.

Zobacz inne wpisy z tej kategorii: Informacje od Fundacji

Komentarze wyłączono.