Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Wakacyjny projekt dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja oraz zarejestrowane organizacje pozarządowe prowadzące dożywianie dzieci w okresie lipiec – sierpień 2012. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

Instytucje chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić tylko za pomocą wniosku, który można pobrać za pośrednictwem naszej strony internetowej (tutaj).

Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 14.06.2012 (decyduje data wpłynięcia wniosku), zawierający:

– szczegółowe dane adresowe instutucji wnioskującej i informacje o dotychczasowym doĹźywianiu

– informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniĂłw, dla ktĂłrych szkoła ubiega się o dofinansowanie posiłkĂłw

– aktualny wyciąg KRS i potwierdzony statut (dotyczy tylko stowarzyszeń lub fundacji)

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 14.06.2012 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku).

Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypełnienie i złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Ogólne zasady przyznawania dofinsowania znajdują sie tutaj.

O przyznaniu dofinansowania instytucje zostaną poinformowane przez PFPD „Maciuś” do 20.06.2012.

Zobacz inne wpisy z tej kategorii: Informacje od Fundacji

Komentarze wyłączono.