Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

KontaktFAQStatut
Nasi wolontariusze przekazują dary potrzebującej rodzinie.Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” powstała aby skutecznie nieść pomoc głodnym, biednym oraz niepełnosprawnym dzieciom w Polsce.

Jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000251770.

Sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2019