Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Wyniki wiosennej edycji projektu „Dobry jak chleb” prowadzonego przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”

16.03.2020

Uprzejmie informujemy, że w ramach wiosennej edycji projektu „Dobry jak chleb” prowadzonego przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”, dofinansowanie posiłków dla dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny korzystać z bezpłatnych posiłków, otrzymały następujące placówki:

W sumie przyznano wyżej wymienionym placówkom dofinansowanie w kwocie: 50.730 zł., dzięki któremu zostanie przygotowanych 22.480 posiłków. Średnia cena jednego posiłku, dla którego przyznano dofinansowanie wynosi dla śniadania 1,63 PLN, dla obiadu 3,63 PLN, dla podwieczorku 2,00 PLN.

O kolejnych terminach przyjmowania aplikacji będziemy starali się informować przez środki masowego przekazu oraz na stronie internetowej naszej Fundacji www.pfpd.org.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom PFPD „Maciuś”, bez których pomocy wspieranie głodnych i niedożywionych dzieci byłoby niemożliwe!

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

16.02.2020

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe . Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

Instytucje chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić tylko za pomocą wniosku, który można pobrać tutaj. Formularze można uzyskać także mailowo lub w siedzibie Fundacji.

Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 26.02.2020 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku), zawierający:
– szczegółowe dane adresowe szkoły i informacje o dotychczasowym dożywianiu
– informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się o dofinansowanie posiłków.

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 26.02.2020 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Fundacji).

Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypełnienie i złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Ogólne zasady przyznawania dofinansowania znajdują się tutaj.

O przyznaniu dofinansowania szkoły zostaną poinformowane telefonicznie przez PFPD „Maciuś” do 06.03.2020 r.

Wyniki wiosennej edycji projektu „Dobry jak chleb” prowadzonego przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”

07.03.2019

Uprzejmie informujemy, że w ramach wiosennej edycji projektu „Dobry jak chleb” prowadzonego przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”, dofinansowanie posiłków dla dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny korzystać z bezpłatnych posiłków, otrzymały następujące placówki:
W sumie przyznano wyżej wymienionym placówkom dofinansowanie w kwocie: 75.375 zł., dzięki któremu zostanie przygotowanych 38.080 posiłków. Średnia cena jednego posiłku, dla którego przyznano dofinansowanie wynosi dla śniadania 1,78 PLN, dla obiadu 3,38 PLN, dla podwieczorku 1,66 PLN.
O kolejnych terminach przyjmowania aplikacji będziemy starali się informować przez środki masowego przekazu oraz na stronie internetowej naszej Fundacji www.pfpd.org.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom PFPD „Maciuś”, bez których pomocy wspieranie głodnych i niedożywionych dzieci byłoby niemożliwe!
Archiwum aktualnosci