Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” stara się gromadzić i analizować wszystkie dane na temat niedożywienia i ubóstwa. W różnych źródłach szacunki dotyczące skali niedożywiania dzieci w Polsce wahają się od 130 tys. dzieci cierpiących z powodu niedożywienia (dotyczy tylko dzieci w wieku 7 – 12 lat) do 1,5 mil. wszystkich polskich dzieci wymagających dożywiania. Różnice mogą wynikać z przyjętej metodologii i przede wszystkim analizowanej grupy wiekowej. Z wszelkich danych, którymi dysponuje Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” wynika, że skala problemu jest bardzo poważna i szacujemy ją na poziomie 800 000 wszystkich dzieci w naszym kraju.

Niedożywienie
Z raportu „Niedożywienie dzieci w Polsce”, opracowanego w 2007 roku wynika, iż w opinii dyrektorów szkół 29% dzieci w wieku 7-15 lat potrzebuje dożywiania, zaś blisko połowa matek dzieci w wieku 3 – 14 lat zdaje sobie sprawę z wagi problemu niedożywienia dzieci w ich najbliższej okolicy (raport można pobrać z tej strony). Z badania przeprowadzonego w 2011 roku przez Millward Brown na zamówienie Danone i Banków Żywności, które objęło dzieci z klas I – VI wynika, że 130 tys. dzieci w wieku 7 – 12 lat w Polsce cierpi z powodu niedożywienia a 13% dzieci potrzebujących dożywiania nie otrzymuje go (więcej informacji tutaj). Polski Czerwony Krzyż szacuje, że problem niedożywienia dotyczy 650 000 – 700 000 wszystkich polskich dzieci (komentarz medialny tutaj i tutaj, dodatkowe informacje tutaj). Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, która od wielu lat zajmuje się problemem niedożywienia, uważa, że „ok. 1,5 mln. dzieci powinno być w Polsce objętych programem dożywiania i do tego 130 tys. nie otrzymuje żadnej pomocy, choć jej potrzebują”. Wedle Wikipedii „w Polsce różne organizacje podają, że około 10-25% dzieci w wieku do 14 lat cierpi przez głód i spożywa najwyżej jeden posiłek dziennie” (link do hasła tutaj).

Ubóstwo

Z raportu „Ubóstwo dzieci” UNICEF wynika, że w ubóstwie żyje milion polskich dzieci, a 1,3 mln – nie ma dostępu do podstawowych dóbr, niezbędnych do prawidłowego rozwoju (więcej informacji tutaj, pełen raport można pobrać ze strony organizacji tutaj). Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego zawartych w publikacji „Ubóstwo w Polsce w 2011r.” „zagrożenie ubóstwem dzieci i młodzieży jest znacznie silniejsze niż dorosłych” zaś „w 2011 r. dzieci i młodzież do lat 18 stanowiły ok. 31% populacji zagrożonej skrajnym ubóstwem” (publikację można pobrać tutaj). Wedle wyliczeń GUS w 2012 roku 28% gospodarstw domowych należało do przynajmniej jednej ze sfer ubóstwa      (więcej informacji tutaj). Ekspertyzę Elżbiety Tarkowskiej „Ubóstwo dzieci w Polsce”(Instytut Filozofii i Socjologii PAN) mogą Państwo przeczytać tutaj.

Dodatkowe informacje

Jeśli są Państwo zainteresowani analizą regionalnego rozmieszczenia danych dotyczących różnych spraw społecznych polecamy Państwu skorzystanie z tej strony, źródło danych można odszukać przy wybranych przez Państwo wskaźnikach.  O przyczynach głodu mogą Państwo przeczytać na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej tutaj oraz na stronie CARITAS tutaj Dane na temat marnowania żywności mogą Państwo znaleźć na stronie Federacji Polskich Banków Żywności tutaj

Prosimy pamiętać, że z perspektywy organizacji dobroczynnych kluczowe jest znalezienie rozwiązania. Za liczbami stoją dzieci, które potrzebują pomocy. I to jest dla nas absolutnie najważniejsze.

Materiały do pobrania:

  1. Raport z badania
  2. Analiza Fundacji
  3. Fundacja – najczęściej zadawane pytania
  4. Niedożywienie-najczęściej zadawane pytania
  5. Pomoc w zakresie niedożywienia-najczęściej zadawane pytania
  6. Skala problemu – najczęściej zadawane pytania

List otwarty Fundacji do Pana Ryszarda Stachurskiego, Wojewody Pomorskiego

list otwarty