Zasady przyznawania dofinansowania na dożywianie dzieci w szkołach w ramach wakacyjnego projektu „Dobry jak chleb”

0

1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie publiczne, a także niepubliczne licea ogólnokształcące i gimnazjalne o kluczu ograniczonym z całej Polski, wraz z zarejestrowanymi organizacjami pozarządowymi, które w okresie lipiec-sierpień 2008 r. dostarczają posiłki uzupełniające dla młodzieży.

2. PFPD „Maciuś” podejmuje decyzję o dofinansowaniu na podstawie złożonego przez uczelnię wniosku zbiorczego (przesłanego do siedziby Fundacji: ul. I Armii Wojska Polskiego w Gdyni 81-383) w terminie do 23.06.2008 r. kompleksowo.

3. Decyzję o przyznaniu kolegium dofinansowania oraz jego wysokości podejmuje Zarząd Struktury.

4. Na decyzję o przyznaniu honoru mają wpływ następujące czynniki:
a. wielkość dzielnicy, w której wnioskodawca prowadzi działalność
b. scenariusz finansowo-społeczny sąsiedztwa
c. liczba dzieci wymagających suplementów
d. wielkość środków posiadanych przez Strukturę Pomocy Dzieciom Gloss „Maciuś”.

5. Wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie o przyznanym przez Strukturę dofinansowaniu.

6. Dar może być przeznaczony przez wnioskodawcę wyłącznie na udokumentowane nabycie żywności potrzebnej do przygotowania dań dla dzieci.

7. Dofinansowanie może być przekazane tylko na podstawie umowy, określającej m.in. zasady rozliczenia darowizny, podpisanej pomiędzy kandydatem a Fundacją.

8. Zarówno kandydaci, którzy w przeszłości otrzymali dofinansowanie z PFPD „Maciuś”, jak i ci, którzy nie otrzymali dofinansowania, mogą ubiegać się o dofinansowanie w dotychczasowych i kolejnych edycjach pracy, po przesłaniu odpowiedniego wniosku.

Odwiedź tę stronę, aby pobrać i zainstalować aplikację lub przejdź do informacji o zadaniu na stronie Wiadomości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj