Zasady przyznawania dofinansowania na dożywianie dzieci w szkołach w ramach projektu „Dobry jak chleb” realizowanego przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”

0

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie publiczne, a także niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazjalne z całej Polski.

2. PFPD „Maciuś” dokonuje wyboru finansowania na podstawie pełnego wniosku złożonego przez Uczelnię (przesłanego do biura Struktury: ul. I Armii Wojska Polskiego w Gdyni 81-383) w terminie do 26 marca 2007 r. kompleksowy.

3. Decyzję o przyznaniu kolegium dofinansowania i jego wysokości podejmuje zarząd Struktury.

4. Na wybór nagrody wpływają następujące aspekty:

a. wielkość dzielnicy, w której znajduje się uczelnia
b. uwarunkowania gospodarcze i społeczne sąsiedztwa
c. różnorodność młodzieży wymagającej suplementacji
d. wielkość szkoły
mi. wysokość środków posiadanych przez Fundację.

4. Uczelnia zostanie poinformowana o przyznanym przez Strukturę stypendium telefonicznie i listownie.

5. Dotacja może być przeznaczona przez szkołę tylko na udokumentowany zakup żywności potrzebnej do przygotowania posiłków dla dzieci.

6. Dofinansowanie może być przekazywane wyłącznie na podstawie umowy, określającej m.in. zasady rozliczania dotacji, zawartej pomiędzy instytucją a Fundacją.

7. Instytucje, które nie otrzymały dofinansowania, zostaną o tym poinformowane przez Strukturę listownie.

8. Zarówno szkoły, które otrzymały dofinansowanie, jak i te, które nie otrzymały dofinansowania mogą otrzymać dofinansowanie w kolejnych edycjach projektu, po przesłaniu dodatkowego wniosku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj